Fine   graphic   design   since   1989

Opdracht

Voor de glossy van makelaar Alfred Bakker heb ik een advertorial gemaakt m.b.t. de kunst in de Hortus Haren.