Fine   graphic   design   since   1989

Opdracht

Op verzoek van extern adviseur van de gemeente een plan gemaakt om een looproute tussen de Hortus Haren en het centrum van Haren te visualiseren. Daarvoor heb ik een aantal grafische middelen bedacht. Daar waar de ondergrond het toelaat met een sjabloon markeringen aangeven. Daar waar dat niet mogelijk is werken met  bordjes aan de lantaarnpalen. Zowel bij het beginpunt bij de Hortus als bij het beginpunt in het centrum van het dorp een opvallende en robuuste 'zuil' plaatsen met daarop informatie, plattegrond en looproute aangegeven. Onderweg op een paar plekken informatieborden plaatsen met fraai beeldmateriaal en beknopt wat tekstuele info.

De kleuren blauw (= centrum) en groen (= Hortus) vormen samen de letter 'H' het logo. De vorm van het logo geeft ook de looprichtg aan.

Realisatie

Het plan is helaas niet gerealiseerd omdat 'men' vond dat een paar bordjes wel genoeg waren. Dat getuigt van weinig ambitie. De Hortus Haren is veruit de grooste toeristische trekpleister van het dorp en behoort tot de 'groene parels' van het dorp en daarbuiten.