Fine   graphic   design   since   1989

Opdracht

Foto's van de Hortus Haren t.b.v een artikel over botanische tuinen in Nederland.

Realisatie

Foto's opgenomen bij het artikel in Buitenleven van september 2016.