Fine   graphic   design   since   1989

Opdracht

Op verzoek van de KVNR heb ik een brochure gemaakt om potentiële leden (o.a. zeevarende reders) te enthousiasmeren voor en te informeren over het werk van de KVNR.

Realisatie

Drukwerk. Oplage niet bekend.