Fine   graphic   design   since   1989

Opdrachtgever

KVNR

Opdracht

In opdracht van de KVNR (koninklijke Verenigng van Nederlandse Reders) heb ik gedurende een aantal jaren het jaarverslag ontworpen en vormgegeven. In zeer nauw overleg met de communicatieverantwoordelijken werd het traject doorlopen waarbij een keiharde deadline gold. Een uitdagende en inspirerende opdacht die altijd veel voldoening gaf.

Realisatie

Het jaarverslag bevatte een nederlands en een engels gedeelte.

De oplage bedroeg ongveer 2.000 stuks.