Fine   graphic   design   since   1989

Opdrachtgever

KVNR

Opdracht

Voor de langlopende campagne ZEEBENEN GEZOCHT heb ik gedurende vele jaren al het promotiemateriaal gemaakt. Omdat de instroom van jongeren naar de zeevaartscholen terugliep besloot de KVNR in samenwerking met de aangesloten reders om deze campgane vorm en inhoud te geven. Uitgangspunt van de campagne was vooral het enthousiasmeren van jongeren om een zeevaartopleiding te gaan volgen. 

Realisatie

Flyers, website, posters, brochures, advertenties, gadgets, beursmateriaal, vlaggen, etc. etc.